Następna wyjątkowa oferta już w piątek 27 maja.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Auchan Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno

tel.: +48 – 22 2742000,
fax: +48 – 22 2742700

Wynajem powierzchni handlowych:
+48 602 123 999
+48 507 042 567
+48 517 343 069

Obsługa klienta:
j.sobaszek@auchan.pl

Kapitał Zakładowy: 730.981.150 zł
NIP: 526-03-09-174
REGON: 010001888 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIV Wydz. Gospodarczy KRS
Nr KRS:  0000032892


PRODUKT TYGODNIA