Następna wyjątkowa oferta już w piątek 27 maja.

Praca w centrali

centrala

Zobacz, jak wygląda praca w Centrali

Centrala naszej firmy znajduje się w Piasecznie k/Warszawy. Zobacz czym zajmują się pracownicy poszczególnych działów:

DZIAŁ MARKETINGU DS. SPRZEDAŻY – odpowiada za realizację planów sprzedażowych, ocenę i rozwój nowych możliwości sprzedażowych, zapewnienie dostępności towarów, utrzymywanie relacji z naszymi dostawcami i partnerami handlowymi oraz poprawę widoczności towarów na półkach naszych sklepów. W dziale tym skupieni są specjaliści odpowiedzialni za kategorie produktów stanowiących nasze bastiony, a więc: owoce/warzywa, wędliny/mięso oraz pieczywo/cukiernia.

DZIAŁ MARKETINGU DS. OFERTY – zajmuje się budowaniem i realizacją celów polityki handlowej firmy zapewniającej jej konkurencyjność, maksymalizację wyników sprzedaży i wzrost udziału firmy w rynku. Pracownicy działu odpowiedzialni są za monitorowanie rynku oraz prognozowanie i tworzenie planu i struktury asortymentowej, cenowej i marżowej produktów zapewniającej właściwy dobór towarów, które znajdą się na półkach naszych sklepów, tak, by sprostać wymaganiom i oczekiwaniom naszych Klientów. Odpowiadają także za organizację akcji handlowych, określają sposób sprzedaży i właściwą ekspozycję produktów w sklepach, przygotowują także akcje promocyjne i gazetki handlowe.

DZIAŁ FINANSOWY – sprawuje operacyjną kontrolę nad działalnością naszej firmy odgrywając strategiczną rolę w obszarze zarządzania jej finansami. Odpowiada za tworzenie bieżącej oraz długoterminowej strategii finansowej zapewniającej utrzymanie płynności finansowej firmy na optymalnym poziomie (planowanie kosztów, kontrola wydatków budżetowych). Dostarcza informacji o charakterze finansowym, zajmuje się sporządzaniem raportów, analiz i sprawozdań umożliwiających zarządowi planowanie, zarządzanie oraz sprawowanie kontroli nad finansową działalnością przedsiębiorstwa. Prowadzi także nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy.

DZIAŁ LOGISTYKI – terminowość i skuteczność to wartości, którymi kierują się wszyscy pracownicy w pionie logistyki, a więc zarówno pracownicy zatrudnieni w centrali jak i w naszych magazynach centralnych. Dział odpowiada za planowanie, kierowanie, kontrolę i koordynację działań związanych z całościowym procesem zaopatrzenia sklepów w towary będące przedmiotem sprzedaży, optymalizację łańcucha dostaw, zapewnienie jakości, niskich kosztów, efektywności dostaw i właściwego magazynowania produktów.

DZIAŁ PERSONALNY – odpowiada za całościową politykę personalną w firmie, definiowanie, wdrażanie i nadzorowanie procesów HR, które przyczyniają się do wzrostu efektywności i zarządzania personelem oraz zapewniają rozwój firmy i utrzymanie jej konkurencyjności pod względem atrakcyjności dla obecnych i przyszłych pracowników (właściwy dobór i rekrutację pracowników, budowanie wizerunku pracodawcy, relacje pracownicze, szkolenia i rozwój pracowników). Wśród licznych zadań działu znajduje się także obsługa kadrowo-płacowa wszystkich pracowników firmy, zapewnienie terminowej wypłaty wynagrodzeń oraz dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy.

DZIAŁ EKSPANSJI – zajmuje się poszukiwaniem i pozyskiwaniem atrakcyjnych nieruchomości i gruntów o charakterze komercyjnym, na których mogą powstać nowe placówki handlowe naszej sieci. Na pracownikach działu spoczywa także odpowiedzialność za analizę i ocenę potencjału oraz badanie stanu formalno-prawnego wybranych lokalizacji, a także prowadzenie rozmów, negocjowanie kontraktów i umów zmierzających do zakupu/dzierżawy nieruchomości lub gruntu i finalizację transakcji.

DZIAŁ TECHNICZNY – odpowiada za nadzorowanie i koordynowanie całokształtu procesów związanych z techniczną stroną realizowanych projektów (tj. budowy nowych i adaptacji istniejących sklepów, remontów itp.) oraz zapewnienie realizacji inwestycji zgodnie z wytycznymi, projektem, budżetem i harmonogramem oraz celami firmy. Zapewnia wsparcie w bieżących problemach technicznych w sklepach.

DZIAŁ INFORMATYKI – głównym zadaniem działu jest identyfikowanie aktualnych i przyszłych potrzeb firmy związanych z obszarem IT oraz zapewnienie właściwego funkcjonowanie systemów informatycznych w firmie, w tym nadzór nad stanem bezpieczeństwa systemów i informacji oraz rozwój i wdrażanie nowych narzędzi informatycznych. Dział informatyki odpowiada także za realizację zakupów oraz wyposażenie pracowników w niezbędny sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz zapewnienie wsparcia dla wszystkich użytkowników systemu (HelpDesk), a także instalację i wymianę sprzętu, testy i obsługę serwisową.

 

banertop2

banertop3

Chcesz pracować w Centrali? Zobacz czego oczekujemy:

Nasze oczekiwania wobec kandydatów są zróżnicowane i uzależnione od profilu danego stanowiska. Inne oczekiwania kierujemy do Pracownika działu marketingu, inne do Dyrektora działu. Niemniej jednak istnieje wspólny mianownik, zbiór postaw, zachowań, kompetencji wspólnych dla wszystkich stanowisk, które bierzemy pod uwagę przy prowadzeniu każdej rekrutacji.

Należą do nich:

  • ZAANGAŻOWANIE – rozumiane przez nas jako aktywne działanie i wykazywanie się inicjatywą, determinacja do pokonywania trudności i gotowość do zwiększonego wysiłku.
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ – opieramy się na pracy zespołowej, jednak każdy z nas ma jasno wyznaczone cele, za realizację których odpowiada. Odpowiedzialność zdefiniowana jest przez nas jako gotowość do brania osobistej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań i obowiązków oraz ponoszenia konsekwencji za efekty pracy własnej lub zespołu.
  • ELASTYCZNOŚĆ W DZIAŁANIU – rozumiana przez nas jako zdolność do skutecznej i produktywnej pracy w zmiennych warunkach, pracy wielozadaniowej oraz umiejętność dostosowania swoich działań do aktualnych wydarzeń.
  • UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE – szukamy osób, które lubią pracę w ludźmi, są uczciwe i lojalni wobec firmy i współpracowników oraz łatwo nawiązują kontakty. Taka współpraca zakłada także otwartość na innych, uwzględnianie odmiennych punktów widzenia, dzielenie się efektami pracy itp.
  • NASTAWIENIE NA KLIENTA – znajomość i rozumienie potrzeb klientów to cel każdego pracownika naszej firmy. Jeśli takie wartości jak: okazywanie szacunku, służenie pomocą, udzielanie kompletnej i wyczerpującej informacji, właściwa i sprawna obsługa klientów nastawioną na pomoc w zaspokojeniu ich potrzeb są dla Ciebie ważne – aplikuj, właśnie na takich ludzi czekamy.

 

banertop2